Disclaimer

Deze Keuzehulp is tot stand gekomen onder redactie van Stichting Hoormij en FODODK.

Alle op de Keuzehulp geplaatste informatie is met grote zorgvuldigheid geschreven/gemaakt.

De inhoud van de site wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.

Bedenk bij het lezen dat eigen situaties anders kunnen zijn dan in de teksten wordt beschreven. De informatie is niet bedoeld als vervanging van adviezen en behandeling van professionals.

U kunt geen rechten van welke aard dan ook ontlenen aan de inhoud van deze site.

Stichting Hoormij en FODOK accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie.

 

Auteursrecht
Stichting Hoormij en FODOK bezitten alle intellectuele eigendomsrechten op de domeinnaam, teksten en illustraties, behalve waar wordt verwezen naar andere bronnen of websites.

Het is dan ook verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Hoormij en FODOK de informatie van deze website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

Registratie e-mail
Het e-mailadres dat u via deze site opgeeft zal worden geregistreerd in het bestand van Stichting Hoormij en kan worden gebruikt om u informatie op maat toe te zenden. Uw e-mailadres zal nooit naar derden worden verspreid tenzij naar uitvoerende bedrijven die een bewerkersovereenkomst met Stichting Hoormij hebben afgesloten en handelen in naam van Stichting Hoormij.