Colofon

Erbijhoren.nl is een product van Stichting Hoormij en FODOK.

 

De totstandkoming van deze site is mede mogelijk gemaakt door:

-Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)

-Cornelia Stichting

-Participatiefonds van de NVVS

-Donaties van NVVS-afdelingen en van particulieren

-Sponsorloop Martinus van Beekschool te Nijmegen

 

Slechthorende en dove kinderen en jongeren die hebben meegewerkt:

Mika, Floor, Tjibbe, Jolanda, Lisette, Max, Anne-Lise, Roos, Shayenne, Amy, Jessica, Eliathe, Melissa, Jesper, Jantine, Sharon, Amber, Mikael, Marie-Laure, David, Ed, Mark en Ellen

 

Stuurgroep:

Arend Verschoor (projectleiding, Stichting Hoormij), Mariën Hannink (FODOK), Angélique van Lynden (Stichting Hoormij) en Wendy van der Schoor (PartZorg)

 

Begeleidingscommissie:

Stan van Kesteren (SH-Jong), Lisa Hinderks (NDJ), Nirosha Boer (Stichting Zo Hoort Het), Ellen Visser (Kentalis), Mariëtte Spierings (Auris), Inge Doorn (FODOK) en Isabelle Smessaert

 

Expertgroep:

Wendy Janssen (Kentalis), Gerrie van Hamersvelt (Auris), Gera Elferink (GGMD), Ilse Jobse (ProPersona) en Maria Ouwehand (NSGK)

 

Met medewerking van:

SH-Jong – begeleiding en advies

Nederlandse Dove Jongeren – begeleiding en advies

PartZorg –projectbegeleiding

De Keuzearchitecten – bouw website

Gigi Dingler – ervaringssessies met kinderen en jongeren

Geeske van Voorthuijsen – striptekeningen